Ydelser

 
 

Stor-entrepriser

Tankbehandling

Entreprisefællesskab

Supervisering af entreprenører der anvender Profloor produkter

Termisk resistent belægning

Produktudvikling

 
IMG_6864.JPG

Polypox - egne entrepriser:

Det primære forretningsområde, er indvendig behandling af tanke, hvor der stilles store krav til kemikalieresistens og tæthed, såsom ved industrispildevand, biogas o.lign.

Vi kender til alle udfordringer, når det drejer sig om tanke og kar. Især vigtigheden af, at den indvendige beskyttelse af betontanke i agressive miljøer udføres korrekt, sikkert, med de rigtige materialer og på den rigtige måde, har vores særlige bevågenhed.

Polypox produktudvikling:

Ud over behandling af tanke, udfører Polypox specielle opgaver med Promals hærdeplast produkter.

Det gør vi i samarbejde med Promal, når formålet er produktoptimering og test eller afprøvning, af nye eller ændrede produkter og systemer.

Supervisering:

Polypox tilbyder blandt andet bistand indenfor:

  • Termisk resistent belægning i f.eks. køle, - og frysehus, på mejeri, bryggeri og slagteri.

  • Kemisk resistent belægning i tanke og bassiner på rensningsanlæg og lignende.

  • Blød belægning på klinikker, sygehuse og skoler.

  • Hård belægning i lagerhaller og på fabrikker.

  • Belægninger i stalde og staldanlæg.


Entreprisefællesskab

Har den mindre virksomhed svært ved at løfte en opgave, det være sig på grund af mangel på mandskab, projektets tekniske eller fysiske omfang eller tilstrækkelig know-how indenfor den specfikke behandling, kan Polypox A/S tilbyde at indgå i et entreprisefællesskab.

Et entreprisefællesskab tjener også til at uddanne den mindre virksomheds personale, i de mere teknisk vanskelige opgaver, som forekommer i branchen.

Kontakt os for yderligere information.

Entreprise - videregivelse

Da Polypox udelukkende beskæftiger sig med specialopgaver, konsulenttjenester og stor-entrepriser, videregives mindre opgaver og entrepriser, som ikke falder under de områder, som Polypox beskæftiger sig med. Opgaver og entrepriser videregives til den virksomhed på entreprenørlisten, der forekommer mest oplagt og egnet til den specifikke opgave.

Entreprenørlisten

Vil du gerne på den entreprenørliste, som Polypox anvender til videregivelse af entreprisesager?

Kontakt os på info@polypox.dk for at komme på listen.

IMG_20190220_110615_resized_20190304_092834413.jpg

Procrete belægning

Termisk resistent gulvbelægning på bryggeri.

Tåler temperaturudsving og damprensning.

Procrete udlægges normalt af udlæggerhold, da crete er hurtigtreagerende og kræver kontinuerlig udlægning i felter. På fotoet ses tydeligt 4 felter, på hver sit punkt i hærdeprocessen.